Yenilenebilir Enerji

NEDEN SOLAR ENERJİ?

Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir.
En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır.


TEMİZ ENERJİ! Solar en temiz enerjidir: Solar panellerle enerji üretimi için fosil yakıtlar kullanılmaz. Bu nedenle çevre dostu ve kullanılabilir en temiz enerjidir.

EKONOMİK! Düşük kurulum maliyeti: Solar enerji mevcut& diğer enerji sistemleriyle kıyaslandığında birim maliyeti en düşük sistemdir bu nedenle cebinizin dostudur.

EKONOMİK! Uzun süreli hizmet ve garanti: Solar enerji panelleri A kalitede 35 yıla kadar hizmet süresine sahip olup bu sürenin 12 yılı üretici garantisindedir

KAZANÇ! Hem Kullan hem Kazan: Solar sistemlerden elde ettiğiniz enerjinin ihtiyaç duyduğunuz kısmını kullanarak harcarken ,ihtiyacınızın fazlasını devlete geri satarak kullanmadığınız enerjiden de kazanç sağlayabilirsiniz.

HIZLI KURULUM! Çabuk hizmete alınma: Solar enerji paketlerinin kurulumu diğer sistemlere oranla çok daha basit ve kıssa sürelidir. Genellikle kurulum süreci 3-4 saattir

KOLAY TAŞIMA VE GELİŞTİRME! Tekrar kullanım imkanı: Solar enerji sistemleri ihtiyaç duyulduğunda sökülerek farklı bir yerde tekrar kurulabilir.

TEKRAR KULLANIM! Kolay kapasite artırımı ve uyarlama: Zaman içerisinde değişen ihtiyaçlarınız doğrultusunda ek paneller uygulanarak veya Akü grubu - inverter modelinde değişiklik yapılarak  sistem güncellenebilir.


Firmamız, her çeşit ve kapasiteye yönelik, yenilenebilir enerji projeleri için araştırma ve geliştirme konularında, çalışmalarına son hızla devam etmektedir.Tüm uzman kadromuz ve gelişen altyapımızla enerji sektöründe ihtiyaç duyabileceğiniz her konuda, sizlere en iyi hizmet ve çözüm desteğini verebilmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Güneş Enerjisi!

Други продукти

Има ли друг продукт, който ви интересува?

Търсене